Çağrı Merkezi Dışkaynak Kullanımı Call Center Outsourcing - CCO

“Outsource Etmek” deyimi günlük hayatımıza o kadar girmiş durumda ki... Aslında İngilizce  “to Outsource” kelimesinden alınıp  gündelik iş hayatımızda kullanmaya başladığımız bu kelimenin Türkçesinin fiil hali “Dışarı Vermek” ya da “Dışkaynak Kullanmak” şeklindedir. “Outsourcing” olarak kullanılan isim halinin Türkçesi ise “Dışkaynak Kullanımı”dır.

Genel anlamda Dışkaynak Kullanımı, modern hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Gelişimle birlikte yaygınlaşan doğal bir süreçtir. Modern hayat insanların ve kurumların tüm ihtiyaçlarını kendi kaynakları ile karşılamalarını ekonomik, rasyonel, hatta mümkün kılmamaktadır. İş dünyası çok hızlı gelişmekte ve değişmektedir. Bu hızlı iş temposu içerisinde, acımasız rekabet ortamında “bir adım öne geçmek” de, “bir adım önde kalmak” da o kadar zorlaşmıştır ki, bilinen birçok işletmecilik teknik ve temayülleri değişime uğramak zorunda kalmıştır

Bilgiye erişim kolaylaşmıştır. Bilgiyi kullanım şekli ve hızı ise başarıyı belirleyen faktörlerden olmuştur. Hızlı üretim, hızlı pazarlama, hızlı tanıtım, hızlı satış, hızlı servis, hızlı ArGe... İnsanlık, herşeyin bu kadar “hızlı” olduğu ve buna rağmen en fazla ihtiyaç duyulan rekabet silahının ise “hız” olduğu bir başka dönem daha yaşamamıştır. Bu eğilimin artan bir “hızla” devam edeceğini görmemek ise mümkün değildir...

Call  Center Outsourcing (CCO) Gelişimi. CCO Firmaları

Çağrı Merkezi Dışkaynak Kullanımı (Call Center Outsourcing-CCO) ülkemizde 1990 sonrası yaygınlaşmaya başlamıştır. Beklenen seviyede olmasa da, 2000 sonrası yaygınlaşma hızı artmıştır.  Gelecek 10 yılda daha da genişleyen bir sektör haline geleceği beklentisi oldukça güçlüdür.

CCO firmalarının sayısı gelişen ekonomi ile birlikte artmaktadır. Bu tür firmaların azlığının sebebi, sektörü oluşturacak olan bilgi birikiminin azlığıdır. CCO firmalarının sık sık karşılaştıkları ve pek de hoşlanmadıkları patron müşteri klişesi olan “3 kişi oturturuz, 4 tane de hat alırız, oldu işte. Nedir ki çağrı merkezi! Altı üstü telefona bakacaklar” söylemi, CCO firması olmak isteyenler arasında da malesef vardır. Onların klişeleri ise “20 tane masa yapsak, 20-30 tane de hat aldık mı tamamdır. Kişi başı da XXX USD aldık mı işte sana CCO firması”... Her iki söylem da eğitimsizliğin göstergesidir.

 Hiçbir profesyonel hizmet sunumu kolay değildir. Kolay olsa, ekonominin en temel kanunlarından birisi olan “arz-talep” kanunu devreye girer, “giriş engeli” olmayan bu sektör inanılmaz büyürdü; her ay bir CCO firması açılır, her ay birtanesi de kapanırdı...Ama durum böyle olmadı, olamayacak da...

CCO firmalarının azlığının en temel sebebi (tek sebep olmamasına rağmen) elbette ki bilgi ve birikim eksikliğidir. Çağrı merkezi işletmeciliği oldukça karmaşık bir iştir. Birçok farklı bileşen bir araya gelerek bir çağrı merkezini oluşturabilir. İnsan kaynakları ve teknoloji bileşenleri bunun başında gelmektedir. Ciddi boyutta bilgi işlem altyapısı, bu altyapıyı kurabilecek partnerler, işletebilecek teknik ve yazılımcı kadro gerektirir. Telekomünikasyon bilgi birikimi hayati önem taşır ve tüm inceliklerinin bilinmesi gerekir. Korkunç bir hızla gelişen teknolojinin yansımalarının dikkatle ve titizlikle takip edilmesi ve uyarlanması çok önemlidir. Ayrıca, bir çağrı merkezi projesinin hayata geçirilmesi sonrasındaki süreçler de oldukça kapsamlı ve bilgi yoğunlukludur; işealım, eğitimler, motivasyon, vardiya planlamaları, gerçek zamanlı ve tarihsel raporlamalar, periyodik raporlamalar, trend analizleri, ödüller, cezalar vs vs...

Tüm bu karmaşanın arasından sıyrılıp çok başarılı noktalara gelmiş olan, çok büyük sayıda koltuk sahibi, ciddi sayıda istihdam yaratmış CCO firmaları da vardır. Buların gelişerek çoğalması ülkemizin gelişmişliğinin göstergesi olacaktır. Çünkü firmaların CCO’dan faydalanmak istemeleri müşteriye değer verdiklerinin, müşteriye değer vermenin önemini kavradıklarının, rekabetin arttığının, maliyetlerin yükseldiğinin, marjların daraldığının, profesyonel hizmet sunumunun daha önemli olduğunun, müşteri hizmetlerinin, satış sonrası desteğin en az satış kadar önemli olduğunun, dışkaynak kullanımı ile şirket içinde yapmanın avantaj ve dezavantajlarını, getiri ve götürülerini iyi analiz edebilen kardorların oluştuğunun, öz işlerine odaklandıklarının göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Çağrı Merkezi Nedir? Bazı Rakamlar

Call Center (Çağrı Merkezi), kurumların temasta oldukları kişi ve/ya kurumlarla olan iletişimlerini yürüttükleri,  yazılım, donanım, insan kaynakları ve iş akışlarından oluşan merkezlerdir. Rezervasyon merkezi, yardım masası, bilgi hatları, müşteri ilişkileri gibi yapılara genel olarak verilen kapsayıcı, "şemsiye" bir isimdir. Yoğun şekilde gelen ve giden telefon çağrılarının gerçekleştirildiği merkezlerdir.

2005 sonu itibariyle dünyada 400.000 çağrı merkezinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam Türkiye’de 800-1000 arası çağrı merkezi, 25.000-30.000 operatör olarak tahmin edilmektedir. Bu rakamlar, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında son derece düşük kalmaktadır.

Çağrı Merkezlerinin Kurumlar İçin Faydaları

İster firmanın kendi içinde hayata geçirilsin, isterse CCO’dan faydalanılsın, bir çağrı merkezinin firma için ne gibi faydalar sağlayacağının bilinmesi gereklidir. Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse:

 • Müşteri memnuniyeti ve sadakat artışı sağlar
 • Müşteri ile iletişim tek bir merkezden sağlanır
 • Müşteri ile sürekli ve düzenli iletişim kurulur
 • İletişim somut sonuçlarla raporlanabilir
 • Şikayetlerin çözüm sürelerini düşürür
 • Son kullanıcılardan bilgi akışını sağlar
 • Satışa doğrudan ve dolaylı katkıda bulunur
 • Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırır
 • Pazarlama faaliyetlerinin ölçümü için araçlar sunar
 • Arkaofisin verimliliğini artırır
 • Teknoloji sayesinde personel ihtiyacı azaltır
 • Kurum için gerekli stratjik bilgi üretir
 • CRM’in temel taşlarından birini oluşturur
 • Analitik CRM’e girdi sağlar
 • Rekabet avantajı sağlar
 • Şirket imajını güçlendirir
 • Proaktif uygulamalara katkıda bulunur
 • Müşteri bilgileri güncellenir ve merkezileşir
 • Veri konsolidasyonun faydalarından yararlanılır
 • Kampanyaların etkinliğini artırır
 • Kriz zamanlarında etkin bilgi merkezi rolü oynar

Çağrı Merkezinden Sunulabilecek Hizmetler

Bir çağrı merkezinin firmaya ne gibi yararlar sağlayabileceğinin daha iyi anlaşılabilmesi için, çağrı merkezlerinin hangi amaçlarla kullanıldığının, ne tür hizmetler verebileceğinin bilinmesinde fayda vardır. Bunları maddeler halinde sırlamak gerekirse:

 • Müşteri Bilgi Hizmetleri
 • Şikayet Yönetimi
 • Telefonda Pazarlama
 • Telefonda Satış
 • Bilgilendirme(Outbound)
 • Kampanya Yönetimi
 • Aidat Yönetimi
 • Bayi İletişimi
 • Geri Kazanım Aramaları
 • Gizli Müşteri
 • IVR Destekli Hizmetler
 • Anket ve Araştırmalar (CATI)
 • Sadakat Programllar
 • Lojistik/Organizasyon
 • Mesai Dışı Mesaj Alma
 • Müşteri Memnuniyet Araşt.
 • Abonelik Yönetimi
 • Satış Sonrası Destek
 • Sipariş Alma
 • Pazar/Hedef Kitle Araşt.
 • Ürün/Hizmet Yenileme
 • Randevu Alma
 • Rezervasyon Organizasyonu
 • Sanal Çağrı Merkezi
 • Tahsilat
 • Tek. Destek/Yardım Masası
 • Veri Güncelleme
 • Propaganda Yönetmi
 • Acil Hizmetler
 • Asistans Hizmetleri
 • Toplu e-Posta, Faks, SMS
 • ePosta Yonetimi
 • WEB Destek(Chat,CoBrowsing)

Dışkaynak Kullanımı ve Çağrı Merkezi Dışkaynak Kullanımı Tanımları

Dışkaynak Kullanımı (Outsourcing)

Küreselleşme ve Teknolojideki hızlı gelişmelerin etkisindeki şirketlerin, yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları Hız, Esneklik ve Maliyet Avantajını, kendi ana işlerinin dışındaki hizmetleri o konuda uzman firmalardan temin ederek sağlamasıdır.

Çağrı Merkezi Dışkaynak Kullanımı

Asli işi çağrı merkezi işletmeciliği olmayan kurumların, bu ihtiyaçlarının tamamını veya bir kısmını, bu hizmet ve altyapıyı sunan profesyonel şirketlerden satın almasıdır.

Dışkaynak Kullanımını Faydaları

Çağrı Merkezi Dışkaynak Kullanımının birçok fadası vardır. Bazılarını sıralamak gerekirse:

 • Ana faaliyet alanlarına yoğunlaşılması sağlanır
 •  Tek merkezden, profesyonel hizmet alınabilir
 •  Teknoloji yatırımı yapmak zorunda kalınmaz
 •  İlk yatırım maliyetleri düşer (ya da sıfırlanır)
 • Çağrı merkezi konusunda tüm bileşenlerle ilgili olarak danışmanlık alınmış olunur
 • Oluşmuş hazır bilgi ve birikimlerden faydalanılır
 • Oluşum süreci kısalır ve zaman kaybı önlenir
 •  Gelişen teknolojiden gerektikçe ve kolayca faydalanılır
 •  Dönemsel olarak kullanılabilir (6 Aylık, 1 Yıllık)
 • Dönemsel işyükü değişimleri daha rahat karşılanır
 •  Muhtemel aksaklıklar objektif olarak bildirilir
 • Objektif ve zamanında raporlar alınabilir
 •  Şirket genel operasyon giderlerini azaltabilir
 • Telekom giderleri azalır
 •  CCO maliyetleri doğrudan gider olarak gösterilebilir
 •  Maliyetler önceden hesaplanabilir, bütçe yapılabilir
 •  Profesyonel, eğitimli personel ile çalışılmış olunur
 • İşealım süreç ve maliyetleriniz oluşmaz
 • İnsan Kaynakları yönetimi devredilir
 •  Yeni hizmetler daha hızlı uygulamaya geçirilir
 •  Değişen ihtiyaçlara daha hızlı adapte olunur
 •  7/24 çalışılabilir
 • Mekan problemi doğmaz, kira gideri oluşmaz
 • Görünmez hiçbir maliyet oluşmaz
 • Çağrı merkezine gerek kalmadığı durumda atıl yatırım oluşmaz
 • Gerekli operatör adedinin dışındaki diğer idari personelin giderleri oluşmaz (supervizör, koordinatör vs)

Sonuç

Çağrı merkezi oluşturmak isteyen firmalar CCO’yu çok ciddi şekilde değerlendirmelidirler. Eğer çağrı merkezini firma bünyesinde tutmanın çok ciddi dayanakları yoksa, bu durumda CCO yapmak her zaman daha düşük maliyetli ve yüksek kaliteli bir alternatif olacaktır ( Değerli Bir Yazardan Alıntıdır.)

 

" Çağrı merkezi işletmeciliği ana işiniz değilse,

Outsource edin... "